W marketingu jest takie słynne powiedzenie „to zależy”. Nasze ceny są uzależnione od złożoności danego projektu i rodzaju działań, które zostaną podjęte. Znamy bardzo dobrze specyfikę małych i mikro przedsiębiorstw, a więc nasze ceny są dopasowane do budżetów takich firm. Po odbyciu rozmowy telefonicznej będziemy w stanie wskazać proponowane rozwiązania oraz podać konkretne ceny realizacji usług.